discus

Prinsjesdag, het toonbeeld van tradities, normen en waarden? Welke houd jij er op na?

donderdag 19 september 2013

Prinsjesdag; de troonrede en miljoenennota. Een hoop ceremonieel wat al eeuwen oud is. Schitterend hoe dat in eren wordt gehouden. Het zegt veel over wie we zijn als Nederlanders. Maar welke tradities, normen en waarden houd jij er persoonlijk op na en maken tot wie je bent?

koets

Normen en waarden zijn er continu, op de achtergrond, alleen sta je er niet dagdagelijks bij stil. Pas als ze er niet zijn of afwijken, valt het op.

Normen en waarden worden altijd in één adem met elkaar genoemd, is het dan hetzelfde? Nee, buiten dat ze in elkaars verlengde liggen, zijn het echt twee verschillende zaken. Waarden staan voor wat je belangrijk vind, je levensovertuigingen. Normen zijn daar de praktische guidelines van: wat is een norm die jij normaal vind of juist niet. Je normeert zeg maar of mensen, organisaties of een andere groep mensen aan je waarde voldoen.

Veel waarden heb je vanuit je opvoeding meegekregen. Kortom, de omgeving waarin je je bevind bepaald sterk de vorming van je waarden en de normen die je daarover hebt. Doordat je steeds weer nieuwe omgevingen tegenkomt, pik je daar steeds weer nieuwe zaken uit mee, of ontdek je dat die omgeving je tegenstaat omdat normen en waarden niet stroken met die van jou.

Want niet alleen jij als persoon heeft een eigen set normen en waarden ontwikkeld, ook organisaties en andere groepsverbanden houden er hun eigen normen en waarden op na. De mores, zoals dat in studententaal mooi heet, is een set regels en gebruiken, die, indien je tot die groep behoord, dient te respecteren en na te leven. Zoals bij studentenverenigingen of andere clubverbanden, geldt ook bij bedrijven dat er tal van geschreven en ongeschreven regels zijn, waarop de organisatie haar bestaansrecht baseert. Het zijn leefregels, fatsoensnormen en de manier waarop zaken wordt gedaan.

Wil je in een omgeving tot je recht komen en van toegevoegde waarde zijn, dan is het belangrijk dat de normen en waarden van de organisatie waar je werkt, daarmee stroken. Er is niets onaangenamer dan continu op waardenniveau te botsen. Is het voor het bedrijf bijvoorbeeld geoorloofd ‘onder de gordel’ zaken te doen waarbij concurrenten op slinkse wijze een hak worden gezet en jij hebt de norm van fair play, dan kan je dat niet verenigen en horen jullie niet bij elkaar.

Het is dus belangrijk te weten welke set normen en waarden jij er op na houdt. Ze bepalen namelijk je dagelijkse gedrag, je keuzes en je drijfveren. Het zijn dus hele sterke richtlijnen waarop jij als persoon vaart. Ze goed kennen en kritisch onder de loep nemen is dus geen overbodige luxe zo af en toe.

De jeugd van tegenwoordig wordt verweten geen normen en waarden meer te hebben. Ik denk dat ze er wel over beschikken, maar dat ze dermate afwijken van wat ‘we’ gewend zijn, dat we er niet mee om weten te gaan. Ook alle vrijheden die per generatie werden vergroot, hebben er zeker toe bijgedragen dat er minder houvast is aangeboden op voorhand. Je moet het dus zelf zoeken. Tuurlijk biedt dat ook kansen, want velen voelde zich vroeger klem in de maatschappelijke context waar ze toe waren veroordeeld. Die hadden ook wel willen genieten van de keuzevrijheid van nu. Echter door het gebrek aan kaders weet de jongere generatie niet welke normen horen bij waarden die ze aangereikt krijgen. Hele basale normen als respect en andere fatsoensnormen vervagen in rap tempo.

Daarom vind ik het mooi dat tradities als Prinsjesdag in eren worden gehouden. En Koning Willem Alexander werd geloofd om zijn roerende persoonlijke woorden. Hij toonde menselijkheid en was minder verheven als zijn moeder. Hij doet het dus anders, wat bij het huidige tijdsbeeld past, maar daarmee blijft hij wel binnen de tradities van die dag.

Welke waarden houd jij er op na? En welke normen gelden daarbij? Hoe helpen ze je je doelen te bereiken en te staan voor wie je bent?

Vriendelijke groet

Mariken handtekening

Vond je het een interessant artikel en moeten je collega’s en vrienden het ook absoluut lezen? Deel het dan via de sociale mediaknoppen!

Reageer en discussieer

Voor een betere beleving en volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Meer weten? Bekijk onze cookiepolicy.