discus

Wat zijn de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken?

zondag 16 december 2018

L’eau’Z heeft de afgelopen weken een eigen onderzoek gedaan over Het Nieuwe Werken (HNW). Wat wordt ervaren als prettig, wat als onprettig en waar zou meer aandacht voor moeten zijn? L’eau’Z deelt hierbij de resultaten.

HNW een feit

Het stadium waarin vormen van HNW zijn geïmplementeerd in organisaties, is zeer wisselend. Van de respondenten zijn de meeste over in HNW, bij sommige is de organisatie in transitie, maar soms staat HNW nog in de kinderschoenen.

Wat is prettig aan HNW?

De meeste zijn erg tevreden over de nieuwe vormen van werken die HNW biedt, al moet 1/3 er nog wel aan wennen. Het prettigste aan HNW wordt het locatieonafhankelijke werken gezien: werken waar je maar wil. Het biedt flexibiliteit. Ook afgerekend worden op resultaat in plaats van functie, is een verademing mede als het zelfsturend werken: de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid. ICT-oplossingen om HNW mogelijk te maken, wordt gezien als randvoorwaarde.

Wat is minder prettig aan HNW?

  • Met stip op 1 het tijdonafhankelijke werken. Het idee nu 24/7 beschikbaar te (moeten) zijn benauwd velen. Het gevoel dat de werk/privé balans gaat omslaan, vinden velen een onprettige gedachte. Ogenschijnlijk staat daar in contradictie tegenover dat men het juist als zo fijn ervaart eigen tijd in te delen en zo de werk én privé-situatie beter te organiseren.
  • Omdat iedereen op een andere tijd werkt, zie je elkaar niet, maar heb je wel het idee dat je werk continu doorgaat om je heen. Zeker het niet zien van elkaar, als gevolg van flexibele werktijden, voelt alsof er minder contact kan zijn. Verder wordt als valkuil erkent dat, omdat vaste werkritmes worden losgelaten, mensen niet meer voldoende rust nemen tijdens of na het werk.
  • Mensen moeten ook af en toe wennen aan de technologische middelen waarmee gewerkt moet worden. Hiermee wordt persoonlijk contact minder, wat ze echt al nadeel ervaren. Als laatste klinkt locatieonafhankelijk werken leuk, maar niet iedere plek om te werken is een prettige werkplek.

Hoe scherpe kantjes eraf halen?

  • Ondanks dat HNW door velen omarmt wordt, zitten mensen op persoonlijk vlak wel met een aantal zaken, waarin ze graag meer houvast of begeleiding zouden willen krijgen. Opvallend is dat zichtbaarheid het meest wordt genoemd. Door het tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zie je elkaar niet alleen minder, maar wordt ook minder zichtbaar wat jouw bijdrage is; wat is jouw toegevoegde waarde, jouw talent, jouw verdiensten? De vraag waar menig een mee worstelt, is: soms nog wat IS mijn toegevoegde waarde? En daarop volgend: hoe zet ik deze in en weet de ander hiervan?
  • Het mindere face-2-face contact met collega’s is een dilemma waar velen ook mee worstelen. Het lijkt erop dat het gebruik van alle technologische mogelijkheden óf nog niet ten volle worden benut, óf dat het life-contact toch niet kan vervangen.
  • Ondanks dat de prettige kant van HNW in de vrijheid in plaats, tijd, eigen verantwoordelijkheid ligt, zoeken velen hierin nog wel hun weg. Hoe doe ik dit? Hoe neem ik deze zelfsturing? Hoe geeft ik hier vorm aan? Hoe bewaak ik grenzen? Hoe ga ik om met mijn rol nu functieprofielen vervagen? De houvast lijk nu nog te worden gevonden in het sturen op het resultaat in plaats van antwoorden zoeken bij zichzelf.

Leidinggevenden

Sommige leidinggevende hebben binnen HNW nog een extra hobbel te nemen. Door alle veranderingen van plaats- en tijdonafhankelijk werken, zijn medewerkers en zijzelf minder op de werkvloer en is minder zichtbaar wat mensen doen, buiten de output die ze leveren. Het vertrouwen hebben in mensen, veel meer dan voorheen, is voor sommige leidinggevenden wel een worsteling. Hoe ga ik om met de controle die je los moet laten en waar vertrouwen voor in de plaats schijnt te zijn gekomen. Het is voor leidinggevende vooral een zoektocht bij zichzelf, waar deze grote weerstand vandaan komt.

Wat brengt HNW of kan het gaan brengen?

  • Ondanks de angst voor een 24/7 werkhouding, verwacht men wel door HNW het plezier én de productiviteit van het werk te verhogen. Vooral door duidelijke kaders van het afgesproken resultaat aan de ene kant en de verkregen vrijheid in denken, handelen, in plaats en in tijd uit te voeren aan de andere kant. Dit vraagt wel zelfsturing door goed te weten wat je motiveert, wat voor jou het best werkt ect.
  • De vrijheid tijd zelf in te delen vinden velen nog wel een spannende. Door reistijdvermindering, omdat je files kunt omzeilen, en omdat je privé verplichtingen en omstandigheden beter kunt inpassen naast het werk, zien mensen hier vele voordelen, al beangstigd het wel dat werken niet meer ophoudt als je het kantoor uit loopt. Het lijkt 24/7 om je heen te hangen.
  • Het is organisatie afhankelijk in welke vorm HNW kan werken. Niet ieder werk is er voor geschikt, in praktische zin, omdat niet ieder werk plaats- en tijdonafhankelijk kan worden uitgevoerd. Dit betekent niet dat het als concept niet omarmt kan worden. Meer verantwoordelijkheid bij de medewerker en minder controle en meer vertrouwen kan in iedere organisatie. Dit vraagt vooral bij management een denkcultuuromslag ie echt nog niet 1,2,3 gemaakt is. Toch hopen respondenten dat dit de uitgangspositie is, en HNW niet een geld-gedreven, lees bezuinigingsmaatregel is, maar echt omdat de mens centraal staat.
  • HNW laat oude patronen los waar kortstondigere werkverbanden voor terug komen. Situaties veranderen continu en door HNW kan daar steeds op worden geanticipeerd en naar de beste match in tijd, locatie, teamsamenstelling en samenwerking worden gekozen. Het vraat echter wel veel zelfmanagement en discipline en durven mee gaan in de nieuwe vormen.

HNW is er net als vele andere veranderingen in ons leven. Het blijft de vraag… hoe ga je er mee om

Hoe vind jij HNW? Welke plussen heeft het en welke minnen?

Wil jij ook beter leren omgaan met HNW? L’eau’Z helpt en prikkelt je daar graag bij!

Wil je automatisch de blog LeauZse Kreten ontvangen? iedere 3 weken komen ze automatisch mee in de nieuwsbrief. Dus schrijf je hiernaast in voor de nieuwsbrief en krijg het e-magazine EAU cadeau!

Groet Mariken

Reageer en discussieer

Voor een betere beleving en volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Meer weten? Bekijk onze cookiepolicy.